Thương hiệu

Quốc gia

Đông Lào đã xây dựng cho mình một hệ thống thương hiệu quốc gia rất cá tính và rất đặc biệt, hãy xem cách TELOS đã tạo nên thương hiệu quốc gia với những thiết kế lồng ghép ý nghĩa và những quy định chặt chẽ cho một hệ thống thương hiệu. Cùng tìm hiểu nha bà con.

Mọi nội dung, hình ảnh ở trang này đều là một sự hư cấu vãi nồi
Nếu có vô tình giống, thì chắc hẳn đó là do trùng hợp...
decor

Tham gia page hoặc group Đông lào để cập nhật thêm nhé !