Hành vi xâm phạm lãnh thổ của nước Thiên Triều

Vào những ngày tháng 3 vừa rồi, nước Thiên Triều tiếp tục có hành vi đưa tàu cá, các trang thiết bị ra hoạt động vu va vu vơ tại khu vực tranh chấp trên biển của hai nước. Phía Thiên Triều còn cho rằng việc này là chính đáng vì đó là vùng lãnh thổ của họ.

decor
fb-share

Phản hồi về hành động và phát ngôn nói trên, người đại diện phát ngôn của bộ Ngoại Giao Đông Lào – Ông Thú Mỏ Vịt Pe-Pe cho biết:

02.02.2021
C*C

Ông Thú Mỏ Vịt Nguyễn Văn Pe-Ry - Phát Ngôn Bộ Ngoại Giao Đông Lào

Cảm ơn ông.

Mọi nội dung, hình ảnh ở trang này đều là một sự hư cấu vãi nồi
Nếu có vô tình giống, thì chắc hẳn đó là do trùng hợp...
decor

Tham gia page hoặc group Đông lào để cập nhật thêm nhé !